Innovatief Organiseren: Wat houdt ons momenteel bezig?

top102013In dit artikel geeft de redactie van InnovatiefOrganiseren.nl een overzicht van de in 2013 meest gelezen artikelen. De onderwerpen van deze artikelen zijn een goede indicatie van de vraagstukken die bestuurders, managers, adviseurs en medewerkers op dit moment het meest bezig houden. De top-10 is ook een mooie leidraad als u snel uw actuele kennis over innovatief organiseren wilt bijspijkeren!

Als we kijken naar de grote hoeveelheid aandacht die de lezers hebben gegeven aan de artikelen over het innovatief organiseren van ons werk, dan kunnen we in ieder geval concluderen dat veel mensen inmiddels inzien dat de omslag naar ‘anders organiseren’ onvermijdelijk is. Een omslag van gesloten, hiërarchische en verticale organisaties, naar open, platte en horizontale organisaties waarin de menselijke energie de ruimte krijgt om volledig ingezet te kunnen worden.

Eerst wat kerncijfers voor InnovatiefOrganiseren.nl over 2013 (tussen haakjes 2012):

 • aantal gepubliceerde artikelen: 53 (49)
 • aantal artikelen van gastredacteuren: 16 (19)
 • aantal bezoekers: 85.000 (84.000)
 • aantal volgers op Twitter (@innovatief): 789
 • aantal leden LinkedIn-groep: 1.798

Welke artikelen – en dus welke thema’s en onderwerpen – trokken de meeste lezers? Voor de analyse van onze website gebruiken wij Google Analytics en daaruit komt deze top-10:

 1. Kan ik in mijn eentje een organisatieverandering in gang zetten? (2013)
 2. Ons werk verandert en daarmee ons denken over functies (2013)
 3. Zijn de ideeën van Ricardo Semler nog steeds vernieuwend en bruikbaar? (2013)
 4. Het 4R-model, een praktisch overzicht (2013)
 5. Wat is de toegevoegde waarde van een manager? (2013)
 6. 4R-model (1): over modern management en leiderschap (2012)
 7. Wat is de toegevoegde waarde van een manager? (2013)
 8. De rol van management: vroeger, nu en in de toekomst (2013)
 9. Zelfsturing heeft duidelijke voordelen, maar wat zijn de nadelen en gevaren? (2013)
 10. Innovatief organiseren: de netwerk organisatie (2007)

(tussen haakjes het jaar van eerste publicatie)

Op nummer 1 staat het artikel ‘Kan ik in mijn eentje een organisatieverandering in gang zetten?’ van Eric Alkemade. Een relatief kort artikel met een inspirerend YouTube-filmpje. Blijkbaar speelt dit artikel in op de behoefte van veel medewerkers aan verbeteringen in hun organisatie en daarbij de (h)erkenning dat zij zelf een verschil kunnen maken. Op plaats 2 staat het artikel ‘Ons werk verandert en daarmee ons denken over functies’ van Wilco van Gelderen. In dit artikel schetst de auteur een nieuw, flexibel model voor de inzet van menselijk talent in organisaties met talenten en rollen in plaats van functies.

Als we de top-10 verder bekijken, dan valt op dat artikelen die veel gelezen worden meestal gaan over: nieuw organiseren, netwerk organisaties, minder managers en meer ruimte voor zelfsturing en zelforganisatie. Blijkbaar houdt dit managers en medewerkers bezig en raakt het hen persoonlijk. Waarschijnlijk leggen deze artikelen ook de vinger op herkenbare pijnpunten in hun eigen organisatie of schetsen deze artikelen een wenkend perspectief voor betere organisaties.

Meestal worden veel gelezen artikelen ook veel gedeeld via Twitter en LinkedIn en geliked via FaceBook. Steeds sterker is de trend zichtbaar dat vooral artikelen die het eigen imago versterken veel gedeeld worden.

Als we de stijl van de artikelen in de top-10 bekijken, dan zien we dat artikelen die het goed doen een eenduidige, heldere boodschap hebben en positief, inspirerend, direct bruikbaar en oplossingsgericht zijn. En een pakkende titel is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als u voor 2014 als goed voornemen hebt om nu eindelijk eens dat artikel te schrijven, dan kunt u hier uw voordeel mee doen!

Zoals de verwachtingen nu zijn, zal 2014 nog een lastig jaar worden: de economie worstelt om uit de recessie te komen en de werkloosheid bereikt in 2014 haar hoogtepunt. Pas in 2015 zal de economie weer echt aantrekken. Voor organisaties die ook in de toekomst succesvol willen blijven, wordt 2014 een overgangsjaar waarin het zal lonen om (anticyclisch) te investeren in medewerkers en sociale innovatie. Dan
bent u goed voorbereid zodra de economie weer aantrekt!

De redactie van InnovatiefOrganiseren wenst u een innovatief 2014!

1 thought on “Innovatief Organiseren: Wat houdt ons momenteel bezig?”

Marjolein Hins 5 jaar ago

Alle artikelen hebben voor mijn gevoel één gemeenschappelijke deler waar ze elementen van belichten: in eenheid verbonden zijn en op gelijkwaardig niveau in ons eigen talent mogen staan.

Tot nu toe waren het vaak nog woorden, die we spraken, en mission statements, die we opschreven. En aan de muur hingen en dachten dat we klaar waren. Dan begint echter de organisatieverandering pas!

Het gaat vanaf nu om doen en daden en omarmen van elkaar en onze verschillen. Dus om een andere mindset en houding te gaan leren leven. En ons te realiseren dat het gaat om een wezenlijke verandering in ieder van ons zelf. Dan pas kunnen we een andere projectie naar buiten doen van onze binnenwereld en pas zetten we nieuwe dingen neer.

Ik wens ons allen daarbij veel moed, want ieders bijdrage is daarbij nodig! Een lichtpuntje: we zijn er klaar voor en alle lichten staan op groen!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *