Vergaat het de universiteiten van nu als de kloosters in de middeleeuwen?

Organisatiekunde is een sociale wetenschap en daardoor is algemene geldigheid van theorieën en modellen, zoals bij de natuurwetenschappen, moeilijk, of niet, te bereiken. Experimenten kunnen niet herhaald worden omdat de situatie voor de organisatie iedere keer anders is, organisaties kunnen niet in isolatie bestudeerd worden, maar beïnvloeden elkaar sterk en er zijn vele, onderling afhankelijke, variabelen die de prestaties van organisaties bepalen.

‘Wij in organisatieland zijn geboeid door de wetenschap, volgens mij omdat we zo min mogelijk het gevoel willen hebben dat onze wereld niet door natuurwetten wordt geregeerd, maar door gekke, onstuimige barbaren die worden gedreven door hebzucht, behoeftigheid en de hunkering naar maximale macht en buit. In zo’n kosmos is de plechtige dans van natuurwetenschappen geruststellend.‘ (Stanley Bing)

Is Resato B.V. het slimste bedrijf van Nederland?

In totaal 64 MKB-ondernemers hebben dit jaar meegedaan aan de verkiezing van het ‘Slimste Bedrijf van Nederland’. De verkiezing, die voor de derde keer wordt georganiseerd door Syntens Innovatiecentrum, is bedoeld voor ondernemers die het werk zo organiseren dat medewerkers hun talenten en passie optimaal kunnen inzetten en met deze aanpak zichtbaar resultaat boeken. De 12 bedrijven die zijn geselecteerd voor de finale komen uit alle mogelijke sectoren. Volgens Syntens leeft sociale innovatie in Nederland: ‘Zeker in deze crisis zijn ondernemers zich ervan bewust dat ze het niet alleen kunnen, maar dat ze door goed samen te werken met hun medewerkers deze moeilijke tijd kunnen overleven. De organisaties die dat doen hebben vaak helemaal geen last van de crisis. Ze groeien juist keihard door.’

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

4R-model (4): innovatieve organisatieprincipes

Deze column is een vervolg op mijn eerdere columns over het 4R-model. Deze gingen over de werking van het 4R-model, de voordelen en de inrichting van innovatie besturing. Nu beschrijf ik een aanzet voor de innovatieve inrichting van het primaire proces door middel van resultaatgebieden, rollen en dialogen.

In mijn column ‘4R-model: inspirerende control’ beschrijf ik het besturingsmodel van Robert Simon. Met dit model van Simon wordt de ‘ruimte’ gekaderd en geïnspireerd en wordt de inrichting van de besturing van de organisatie op innovatieve wijze geregeld. De inrichting van de uitvoering, het primaire proces, is hiermee echter nog niet geregeld. Daarom stel ik voor de verdere inrichting van de ‘ruimte’ de volgende innovatieve organisatieprincipes voor: Resultaatgebieden, Rollen en Dialogen.

Vacatures

Programma manager Duurzaamheid (Zwolle)

De gemeente waar je komt te werken wilt zich voorbereiden op de energie transitie, klimaatverandering en het circulair zijn. De gemeente gaat aan de slag met de opgave uit het nationale (ontwerp) K... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Hiërarchische organisatiestructuur leidt tot stress bij medewerkers

Op dit moment is alles rondom hersenonderzoek en neurowetenschappen ‘hot’. Waarschijnlijk daarom dat ik onlangs van het thuisfront voor mijn verjaardag ‘Het breinboek voor managers’ (Marilee Sprenger, 2010) als cadeau kreeg. Dit boek is, zeg maar, de Dick Swaab voor managers.

Eén van de aardige wetenswaardigheden in dit boek is de beschrijving van de reactie van onze hersenen op stress en de gevolgen hiervan op het gedrag van medewerkers. We hebben allemaal gehoord van stress aan de top. Vaak is dat positieve stress die ontstaat bij, al dan niet zelf, opgelegde uitdagingen. Deze stress wordt periodiek afgewisseld met geluksmomenten bij het behalen van successen waarna, met toegenomen zelfvertrouwen, weer nieuwe uitdagingen kunnen worden aangegaan.

Aan de onderkant van de organisatie-piramide kan echter sprake zijn van een negatieve spiraal door aanhoudende negatieve stress. Onze hersenen worden namelijk negatief beïnvloed als we aan de onderkant van de piramide staan. De medewerker aan de onderkant voelt zich niet betrokken, waardeloos of mogelijk hulpeloos waardoor chronische stress kan ontstaan. Bij chronische stress komen stoffen vrij in de hersens die leiden tot lagere prestaties en gezondheidsproblemen.

Innovatieprobleem bij de overheid

Ombudsman Brenninkmeijer kwam in het nieuws met de uitspraak dat ‘de politiek’ bij het maken van wetten te weinig rekening houdt met de mogelijke problemen in de uitvoering bij onder andere het UWV of de studiefinanciering.

Dit deed me denken aan de problemen die bedrijven hadden en misschien nog wel hebben met innoveren. Een prachtig product ontwerpen dat vervolgens nauwelijks geproduceerd kon worden tegen de gewenste prijs en met de vereiste kwaliteit door allerlei maakbaarheidsproblemen. De remedie heet ‘concurrent engineering’ in combinatie met ‘design for manufacturability / assembly / logistics / serviceability’.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl