De sleutel voor effectief organiseren is het organisatie-ontwerp

Vooral bij overheden (en grote bureaucratische bedrijven) moet bijzondere aandacht worden besteed aan het tot stand brengen van interne arbeidsverdeling, het toewijzen van bevoegdheden en het inbouwen van coördinatievoorzieningen tussen organisatie-elementen. Het vaststellen van deze aspecten duiden we aan als het organisatie-ontwerp. Het organisatie-ontwerp vormt de sleutel voor de instandhouding van effectieve organisaties.

Naar een nieuwe arbeidsdeling

Het personeelbeleid kan alleen duurzaam worden als het Human Capital als echt kapitaalgoed behandeld wordt. In dat licht nemen organisaties die mensen in dienst die een voorzienbaar economisch rendement kunnen bereiken. De consequentie ervan is dat in de capaciteit voor ondersteunende activiteiten op een andere manier voorzien moet worden.

Geen wereldschokkend idee eigenlijk omdat al sinds jaar en dag beveiliging, catering, administratie, e.d. worden uitbesteed aan gespecialiseerde bedrijven. Het aardige van deze constructie is dat de mensen die die werkzaamheden uitvoeren, het kapitaalgoed van het beveiligingsbedrijf, cateringbedrijf, administratiekantoor, e.d. zijn. Zonder die uitbesteding zouden het kostenposten zijn. Het idee doortrekkend wordt de arbeid gedeeld door bedrijven die ieder op zich alleen maar rendabel personeel in dienst hebben.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

RedesignMe: crowdsourcing en co-creatie

Afgelopen week lanceerde RedesignMe haar diensten om samenwerking en innovatie tussen consumenten en leveranciers te faciliteren. Er wordt geadverteerd  met co-creatie en crowdsourcing. Termen die het goed doen bij managers en marketeers. Er zijn 2 mogelijkheden, een private portal (co-creatie) en een challenge (crowdsourcing).  Een private portal is een faciliteit om in je eigen huisstijl te communiceren met je klanten en leveranciers. Het product is bedoeld om te brainstormen en via een vast stramien (het 4 stappenplan) tot nieuwe ideeën te komen.  Een leuk voorbeeld van een Challenge is de Tea Twister. Een leverancier stelt een vraag aan de community (van creatieve geesten) en looft een prijs uit voor het beste idee. In dit geval € 7.500,-. Organisaties krijgen hiermee de mogelijkheid om eigen communities te starten en te onderhouden. RedesignMe voorziet hiermee in een behoefte, omdat het organiseren van communicatie faciliteiten buiten de eigen organisatie in de regel op veel weerstand stuit bij IT afdelingen.

Vacatures

Manager Kinderopvang (Helmond)

Als manager kinderopvang ben je hèt gezicht voor alle facetten van je locatie(s). Bekijk alle vacatures

Advertorial

Leiderschap op sneakers

Het event voor startende leiders over de zin en onzin van leiderschapstheorieën. Word de leider van de toekomst. Lees verder

Innovatief tijd verspillen

Ik word niet goed van het geklets en gezwets op social networks. Ooit dacht ik dat online netwerken effectief zouden zijn. Het tegendeel lijkt me nu eerder waar.

Wat is er aan de hand? Het Nieuwe Werken heeft z’n intrede gedaan. Kenniswerkers worden vrij gelaten in hun tijdsindeling, waar en vooral hoe ze hun werk doen. Als het maar resultaat oplevert. Nu ben ik zelf groot voorstander van flexibel werken, met bijbehorende vrijheid en verantwoordelijkheid. Werken vanuit je eigen waardes, toewerken naar je eigen dromen. Het kan allemaal, mits goed gefaciliteerd door een centrale organisatie, in veel gevallen de werkgever.

In de praktijk ligt het gecompliceerder. De sluipvijand van menig flexwerker doemt op. Eén waarvan je op het eerste gezicht niet zou zeggen dat het een vijand is. Je vertrouwt hem en schaart hem kritiekloos aan je zijde. Een wolf in schaapskleren. Te weten: het internet.

Marketing is dood, leve de marketing! (filmpje)

Tijdens het gastcollege van Philip Kotler op Nyenrode University, in juni van dit jaar, vroegen mijn collega’s en ik aan een aantal deelnemers hoe zij de toekomst van marketing zagen: What does marketing look like in 2020?

Eén ding werd gedurende het gastcollege duidelijk: de huidige leidende denkers hebben geen beeld bij de wat verder liggende ontwikkeling van hun eigen vakgebied. Gelukkig hebben de praktijkmensen dat wel.

ESF subsidie voor sociale innovatie

Per 1 oktober 2009 is er weer een nieuwe aanvraagronde voor de subsidieregeling gericht op sociaal innovatieve projecten, de zogenoemde ESF-subsidie Actie E. Totaal is er € 7 miljoen beschikbaar. Naast rechtspersonen kunnen nu ook natuurlijke personen/ondernemers die een arbeidsorganisatie in stand houden, een aanvraag indienen. De nieuwe subsidieregels voor deze ESF-subsidie zijn onlangs bekend gemaakt op de site van het Agentschap SZW.

Organisaties opnieuw uitvinden

Er bestaan mensen die zich man voelen terwijl ze vrouw zijn en andersom. Ze zitten in een ander lichaam dan ze zouden willen. Dat moet verschrikkelijk zijn wanneer je daarmee moet leven. Ik denk dat de meeste mensen het daar al snel mee eens zijn.

Maar zitten we allemaal niet in deze situatie. En dan bedoel ik niet dat we allemaal een ander lichaam willen hebben, maar wel een andere organisatie. Zijn de huidige organisaties wel gemaakt voor de huidige tijd? Hebben we misschien te maken met een markt die zo veranderlijk is dat het organisatielichaam daar niet meer bij past. Ook al wil je als bestuur, leidinggevende of medewerker wel veranderen, maar je hebt met dat oude lichaam te maken. Dat lichaam dat niet meer past voor de huidige samenleving.

Wat managers kunnen leren van wetenschap

De vaardigheden en competenties die het meeste werden gewaardeerd in de beroepsbevolking van de 20e eeuw waren zogenaamde linker hersenhelft activiteiten. Logisch redeneren, lineair programmeren, etc. De bèta kant. Vakken die in hoog aanzien stonden waren accountancy en het programmeren van software. Deze vakken zijn vandaag de dag nog steeds enorm belangrijk, maar niet meer toereikend om te kunnen overleven in economie van de 21e eeuw. Veel van dit werk kan goedkoper en sneller worden gedaan in lage lonen landen of door computers. Vandaag de dag zijn competenties en vaardigheden als creativiteit, inventiviteit en buiten de kaders kunnen denken, onontbeerlijk. Capaciteiten die niet uit te besteden zijnnaar een lage lonen land. Typische rechter hersenhelft activiteiten.

Maak Human Capital onderdeel van het ondernemingsvermogen

De marktwaarde van kennisintensieve bedrijven is vaak aanzienlijk hoger dan de boekwaarde. Bij kapitaalsintensieve bedrijven is de verhouding vaak omgekeerd. De reden is dat in de marktwaarde een kapitalisatie steekt van het intellectuele waarden zoals patenten, specifieke werkmethoden, e.d. Maar ook een vorm van waardering voor het beschikbare menselijke potentieel. Voor organisaties in de kennis- en diensteneconomie zijn de mensen immers de belangrijkste bron van inkomsten.

Tegen die achtergrond is het vreemd dat de jaarstukken van deze bedrijven geen enkele melding maken van de verdiencapaciteit van de zittende bemensing. In de Verlies en Winstrekening komt het personeel voor als kostenpost. Het menselijke kapitaal maakt geen deel uit van het ondernemingsvermogen.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl