De nieuwe kleren van HRM

Het succes van een organisatie is afhankelijk van de mate waarin zij erin slaagt talent dat nodig is voor de continuïteit van het bedrijf vast te houden. Hiermee kom ik weer op de eerder door mij gepropageerde tweedeling in de personele capaciteit. Personeel dat als human capital betiteld kan worden en het personeel dat vooral een kostenpost is. Bij de tweede categorie is het de vraag of je dit personeel überhaupt in dienst moet nemen. Als HRM op strategisch niveau wil opereren dan zal die discipline een duidelijke en herkenbare bijdrage moeten leveren aan het antwoord op de vraag hoe in de behoefte aan human capital wordt voorzien.

Tien dingen die misgaan bij het bedenken van nieuwe producten

Gijs van Wulfen, auteur van het boek Nieuwe Producten Bedenken, las mijn oproep voor ‘lijstjes’ over innovatiemisverstanden, -dilemma’s en paradoxen. Dit alles in verband met het nieuwe boek dat ik samen met Richard Puyt ga schrijven. Gijs stuurde de redactie een overzicht van tien dingen die vaak misgaan bij productontwikkeling. In deze posting zijn lijst.

Bedankt Gijs!  

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Vijf redenen waarom HRM moet verduurzamen

Het werk van HRM is wel eens omschreven als: “beheersen van het heden en corrigeren van het verleden”. Voor kijken naar de toekomst is er in de huidige mindset te weinig gelegenheid. Voordat aan HRM het etiket “duurzaam” kan worden geplakt zal er een stevige innovatie nodig zijn. De traditionele taakopvatting van de HRM professional voldoet eenvoudigweg niet meer. Hiervoor zijn vijf redenen aan te wijzen, die ik in dit artikel zal behandel. In latere artikelen zal ik ingaan op de vraag hoe de verduurzaming van HRM gestalte moet krijgen.

Vacatures

Unitmanager Strategie en Relatiebeheer (Dordrecht)

Als manager van de unit Strategie en Relatiebeheer ben je integraal eindverantwoordelijk voor het functioneren en de resultaten van de voltallige unit waarin diverse werkgebieden zijn ondergebracht. Bekijk alle vacatures

Advertorial

DEEL UW KENNIS, SCHRIJF MEE

Kom ook met uw ervaringen of ideeën! Doe mee met [num_authors] andere professionals. Lees verder

Het Nieuwe Werken: onzin en misverstanden

Het Nieuwe Werken is momenteel een hot en hip item. Zelf denk ik dat Het Nieuwe Werken geen hype is, maar dat het de manier waarop wij werken structureel en ingrijpend zal veranderen.  Helaas wordt er ook een hoop onzin geschreven over Het Nieuwe Werken. Het wordt dan gebruikt als synoniem voor flexwerken of thuiswerken. Terwijl dat juist mogelijke vormen van Het Nieuwe Werken zijn. Het Nieuwe Werken als concept is veel meer dan dat. Dat is helaas nog niet tot iedereen doorgedrongen. Vandaar dat ik met dit artikel probeer om meer inzicht te geven in de materie.

Innovatief organiseren is leren het vertrouwde los te laten

Wat innovatief organiseren is, wordt mijns inziens het beste duidelijk door het beeld van het kanaal met dat van de rivier te vergelijken. Het kanaal is de kortste weg, maar daarmee niet automatisch de snelste, efficiëntste of de beste.  Om te innoveren moet een bedrijf zich organiseren als een rivier: flexibel en wendbaar. Er is goed nieuws: leren loslaten van wat innovatie remt kun je leren!

De 16 dilemma's bij het innoveren

Al eerder meldde ik dat collega-redacteur Richard Puyt en ondergetekende bezig zijn met de desk research voor ons boek over misverstanden omtrent innovatie. Het leuke is dat ik nu allerlei rijtjes van misverstanden, paradoxen en dilemma’s tegenkom. Hetzelfde fenomeen doet zich voor als je net een nieuwe auto hebt gekocht. Ineens zie je overal auto’s van hetzelfde type rijden!

Lezers helpen ook mee om de lijst met rijtjes compleet te maken. Dank daarvoor. Keep it coming! Van Jan Hoetmer kreeg ik bijvoorbeeld de tip over een artikel op FastCompany.com over een onderzoeksproject van HBS professor Teresa Amabile: The 6 Myths of creativity. Daarover een andere keer. In deze posting de zestien dilemma’s van innovatie zoals opgetekend in het boek Corporate entrepreneurship & Innovation van Morris, Kuratko en Covin (2 editie). Volgens mij zijn het lang niet allemaal dilemma’s, maar á la. Ik ben benieuwd wat jullie van dit rijtje vinden.

Twitteren

De vakanties zijn weer voorbij. Iedereen ploegt door de enorme berg achterstallige email heen en zo langzamerhand komen de bijdrages voor het weblog ook weer op gang. We hebben net de eerste nieuwsbrief de deur uit gedaan (de opmaak is nog niet helemaal goed) en sinds deze week zijn we te vinden op Twitter.  Zoek op #Innovatief. Suggesties en tips zijn welkom.

Outliers, the story of success

In zijn derde boek Outliers neemt Malcolm Gladwell ons mee in de wereld van de succesverhalen. Zo leren we waarom Bill Gates, Steve Jobs, Robert Oppenheimer, Bill Joy zo succesvol zijn geworden en waarom het genie Chris Langan (met een IQ boven de 190) en andere genieën niet succesvol zijn geworden en nog steeds een marginaal bestaan leiden. In een notendop is het een verhaal over opvoeding versus aanleg (nurture versus nature) in combinatie met de juiste persoon op de juiste plek met de juiste voorbereiding. Het boek bestaat uit 2 delen. Deel 1 heet Opportunity en deel 2 heeft Legacy. De ondertitel van deel 1 had ook kunnen zijn Chance favors the prepared mind (citaat van Louis Pasteur). De lezer leert over het verschijnsel wat we kennen als de 10.000 uren regel. Ongeacht het vakgebied moet je zolang trainen om meester te worden, mits je voldoende talent hebt. Deel 2 gaat over de hardnekkigheid van cultuur. Waarom zijn Amerikanen uit het zuiden zoveel agressiever als hun landgenoten uit het noorden? De verklaring heeft alles te maken met achtergrond, oud gedrag en cultuur. In dit geval geïmporteerde bloedwraak uit Groot Brittannië, waar de immgranten vandaan kwamen. Een verklaring die geheel in lijn is met de huidige trend van evolutionaire economie, zoals beschreven in het boek Mind of the Market van Michael Shermer.

Steek eens de thermometer in uw organisatie

Bij aankomst om het vliegveld van Athene werd ik d.m.v. een thermoscan gecontroleerd op koorts. Wat was er nu gebeurd als het apparaat in mijn situatie een positieve uitslag had gegeven? Het apparaat geeft namelijk niet aan wat de oorzaak is van de verhoging. De douanier had waarschijnlijk al snel de conclusie getrokken dat ik wel de Mexicaanse griep zo hebben, dag vakantie…

Entrepreneurship & Innovation (quote)

Voor ons boek over de grootste misverstanden in innovatieland ben ik behoorlijk wat literatuur aan het doornemen. Zo ook het boek Coroprate Entrepreneurship & Innovation van de heren Michael Morris, Donald Kuratko en Jeffrey Covin (2e editie). Ik kwam daarin de volgende zinsneden tegen (pagina 34 en 35):

” Entrepreneurship is not a quick fix or an operational experiment in companies. In fact, the company that is not interested in developing and tapping into the entrepreneurial potential of its employees has effectively signed its own death warrant – the question is only one of whether it we be a quick demise of a slow, lingering decline.”

” Employees in companies should think of themselves as entrepreneurs. The should not think of themselves as somewhat like entrepreneurs. ”

Ja, die Amerikanen kunnen het mooi zeggen.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl