Obama gebruikt crowdsourcing voor politieke agenda

Web 2.0 heeft zijn intrede gedaan in de wereldpolitiek. Op 7 november heeft de transitieteam van de Obama regering Change.gov geopend. De site moet de Amerikaanse kiezers (en de rest van de wereld) informeren over voortgang van de Bush-Obama transitie en wil actief de wisdom of crowds mobiliseren. De site is nog niet heel erg gevuld en ziet er nog heel erg uit als work in progress. De speech van 30 minuten staat online en daarnaast staan de obligate biografieën van de president en vice president elect (Amerikanen kunnen die inmiddels wel dromen, maar goed).

Jelle Bouma: Betrokkenheid als sleutel

Met de titel ‘Betrokkenheid als sleutel’ en de ondertitel ‘Waarom organisatieveranderingen slagen of falen’ geeft auteur Jelle Bouma de centrale stelling van zijn boek al weg. Hiermee verraad hij meteen op de kaft al zijn geloof in de positieve impact van de participatie op organisatieverandering. Dat geeft niet, want ik heb ooit geleerd dat een goede titel de kortst denkbare samenvatting is van de inhoud. Maar kan hij zijn stelling ook hard maken? Is betrokkenheid inderdaad de sleutel?

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Gaat GM aan creatieve vernietiging ten onder?

Het gaat de laatste tijd niet zo goed met de auto-industrie in de VS. Wanneer de drie CEO’s van de grote drie autoproducenten met drie company jets naar Washington vliegen om met drie hoeden in de hand om staatssteun te bedelen, mogen we wel spreken van een understatement. DE CEO’s moeten wel echt wanhopig zijn, en helemaal de kluts kwijt, want als je bijstand aanvraagt bij de gemeente rij je toch ook niet voor in je BMW cabrio? Nog nooit gehoord van jetpoolen, perhaps? 

Vacatures

Communicatie Manager (Amsterdam)

Ben jij de schrijvende praatjesmaker die we zoeken!? Bekijk alle vacatures

Advertorial

Leiderschap op sneakers

Het event voor startende leiders over de zin en onzin van leiderschapstheorieën. Word de leider van de toekomst. Lees verder

Hans Rosling: Zo maak je statistiek weer spannend

Vandaag zag ik een filmpje van de Zweede professor Hans Rosling (Karolinska Institutet) op TED waar m’n mond van open viel. Rosling is een professor op het gebied van internationale gezondheidszorg, met een bijzondere belangstelling voor gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Met behulp van Trendalyzer software toverde hij de meest inzichtelijke statistieken voor de ik ooit heb gezien. Kijk zelf maar!

Flow + Spiritueel Ondernemen = Creativiteit

Uit jarenlang wetenschappelijk onderzoek onder leiding van Mihály Csíkszentmihályi (Claremont Graduate University-Californië) blijkt dat mensen die een baanbrekend idee hadden die ervaring achteraf beleven als een “flow”.  De bevindingen van Csíkszentmihályi c.s. leiden tot de conclusie dat “flow” de resultante is van optimale samenwerking tussen de rechter en de linker hersenhelft. Wat is flow, en wat is de link met spiritueel ondernemen en innovativiteit?

Innovation lecture 2008 over de community of talents

Woensdag 19 november 2008 wordt voor de 7e keer de Innovation Lecture van het ministerie van Economische Zaken gehouden. Het thema is Community of Talents. Gastspreker is Charles Leadbeater, voormalig adviseur van de regering-Blair.Leadbeater adviseert wereldwijd bedrijven, steden en regeringen op het gebied van innovatie. In zijn meest recente boek – We think: the power of mass creativity – beschrijft hij internet als middel om gezamenlijk op grote schaal tot innovatie te komen. Het principe van massaparticipatie en massa-innovatie paste hij zelf toe: het boek is tot stand gekomen met input van lezers via internet.

Na de speech van Leadbeater vindt er een discussie met de zaal plaats. Ongeveer 200 mensen uit de top van het bedrijfsleven, kennis- en onderzoeksinstellingen, intermediaire organisaties en brancheverenigingen zullen aanwezig zijn. De middag wordt afgesloten door EZ-minister Van der Hoeven.

Bron: Management en consulting

We zijn permanent under construction

Veranderingen gaan schijnbaar steeds sneller. Uit een onderzoek van IBM onder 1000 CEO’s van grote organisaties komt het beeld naar voren dat 80% van mening is dat er sprake is van een toename van de verandersnelheid. Men krijgt steeds meer problemen heeft met het verwerken ervan. De competenties om deze veranderingen te managen zijn ontoereikend. Er is zelfs sprake van een steeds groter wordende ‘competentiegap’. Welke trends zijn (ook) in Nederland zichtbaar en wat betekent dit voor organisatieontwikkeling, innovatie en de effectiviteit van interventies bij de overheidsorganisatie?

Het benutten van innovatieve klanten door strategisch competentiedenken

Eind jaren negentig van de vorige eeuw onderging de bekende Deense speelgoedfabrikant Lego een wezenlijke verandering als het gaat om het op de markt brengen van nieuwe Lego producten. Zonder directe sturing vanuit Lego ontstonden er allerlei innovatieve producten vanuit wat men nu de AFOL’s (Adult Fan’s of Lego) noemt. Deze groep klanten was zeer creatief en innovatief en dankzij het Internet ontstonden er allerlei ‘communities’ en werden ideeën en producten onderling uitgewisseld. Een ander voorbeeld van soortgelijke productinnovatie is NIKEiD Studio (zie verderop in dit artikel). Lego en NIKEiD Studio zijn voorbeelden van innovatie vanuit het strategisch competentiedenken.

Onze LinkedIn community heeft al meer dan 300 leden!

Bij wijze van experiment hebben we op 18 april een community aangemaakt op LinkedIn. Na precies 1 maand mochten we Eric Groothuis als 100e lid verwelkomen. Sindsdien melden elke dag zich weer nieuwe leden voor de LinkedIn Innovatief Organiseren Community. Na bijna 7 maanden heeft vandaag zich het 300e lid gemeld en hij heet Roy Roelvink. We hebben Roy wat vragen voorgelegd om iets over zichzelf te vertellen en zijn interesse in de community. Binnenkort meer.

Binnen de community worden al regelmatig ideeën uitgewisseld over een workshop sociale innovatie. We nodigen community leden uit om voorstellen te doen voor het programma.

Luister naar uw secretaresse

De noodklok luidt. En dan heb ik het niet over de galmende klokken uit de financiële wereld. Het Landelijk Overleg Secretaresses Verenigingen hangt namelijk ook aan de klok. Als er niet op korte termijn wordt ingegrepen dan is er binnen enkele jaren een nijpend tekort aan secretaresses. De oorzaak? Het onjuiste beeld dat jongeren veelal hebben van dit vak: secretaresses zijn ‘tiepmiepen’ die goed koffie kunnen zetten en hun nagels vijlen; kortom een weinig uitdagend beroep. Er is dus duidelijk een taak weggelegd om het imago van de secretaresse op te krikken. Het werk is zo veel meer interessanter dan eerder genoemde beschrijving en verdient het om een positiever beeld te hebben. Alleen al om de huidige groep secretaresses tegemoet te komen en te blijven motiveren.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl