Peter-Paul Biermans: diagnostiek voorwaarde voor sociale innovatie

Op 8 mei 2007 hebben de deelnemers aan de Community of Practice (CoP) Sociale Innovatie zich voor de vierde keer gebogen over wat sociale innovatie is, wat het oplevert en voor wie, hoe je sociale innovatie stimuleert en wat het betekent voor adviseurs. Het CoP sociale innovatie is een initiatief vanuit het Knooppunt Innovatie in samenwerking met SIOO en OOA. De uitkomst van de bijeenkomst levert de contouren van een model en sleutelvragen die in volgende sessies verder worden uitgediept. In twee bijdragen op deze site vertelt Peter-Paul Biermans, directeur van Symfoia over tot welke inzichten de CoP tot nu toe voor hem hebben geleid. In dit tweede deel staat gedragsdiagnostiek centraal. Peter-Paul vertelt voor welke aanpak hij kiest.

Peter-Paul Biermans: sociale innovatie ontstaat vanuit de werkvloer

Op 8 mei 2007 hebben de deelnemers aan de Community of Practice (CoP) Sociale Innovatie zich voor de vierde keer gebogen over wat sociale innovatie is, wat het oplevert en voor wie, hoe je sociale innovatie stimuleert en wat het betekent voor adviseurs. Het CoP sociale innovatie is een initiatief vanuit het Knooppunt Innovatie in samenwerking met SIOO en OOA. De uitkomst van de bijeenkomst levert de contouren van een model en sleutelvragen die in volgende sessies verder worden uitgediept. In twee bijdragen op deze site vertelt Peter-Paul Biermans, directeur van Symfoia over tot welke inzichten de CoP tot nu toe voor hem hebben geleid. In dit eerste deel staat de betekenis van sociale innovatie volgens het CoP centraal.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Opdrachtgevers mogen niet meer liegen…..

Vandaag wordt er een nieuwe gedragscode van de OOA (Orde van Organisatieadviseurs) voorgelegd aan haar leden. (Overheids)opdrachtgevers willen hun consultants ‘in de klauwen houden’ om een mes in de rug te voorkomen. Daarom wordt er selectief informatie verstrekt. Conclusies op bestelling met een mooi extern kaftje eromheen. Adviseurs moeten vanaf nu volledige openheid van zaken eisen, anders volgt een tuchtzaak van de beroepsvereniging, aldus Rob Wagenaar, scheidend voorzitter van de OOA in het FD vandaag. Met de recente verschenen gedragscode voor publiek opdrachtgeverschap moet dat toch allemaal heel soepel gaan verlopen. Mooie tijden breken aan………

Vacatures

Manager Kinderopvang (Helmond)

Als manager kinderopvang ben je hèt gezicht voor alle facetten van je locatie(s). Bekijk alle vacatures

Advertorial

DEEL UW KENNIS, SCHRIJF MEE

Kom ook met uw ervaringen of ideeën! Doe mee met [num_authors] andere professionals. Lees verder

Toch ontslagrecht op de participatietop

Het blijft aantobben met de discussie over een herziening van de ontslagregels. Nadat werkgevers en de SER er in december 2006 niet uitkwamen (zie dit artikel) was het lang wachten voordat de nieuwe minister Donner van Sociale Zaken partijen zo ver kon krijgen om aan tafel plaats te nemen voor de participatietop. De ontslagprocedure was opnieuw het struikelpunt. Om meer werkzoekenden aan de slag te helpen zijn soepelere regels onontbeerblijk, zo zeggen de werkgevers. Onzin, vindt de vakbeweging: ontslag gaat over mensen lozen, terwijl participatie gaat over mensen aan het werk helpen. Ook binnen het kabinet zijn de meningen verdeeld. Geen goed uitgangspunt dus voor modernisering, of toch?

Mashup corporations

Op dit weblog volgen we ontwikkelingen op het gebied van niet technologische innovaties. Toch is dit boek over mashup corporations de moeite waard om de gaan bespreken. De gedachte achter dit boek is om bedrijven, vanuit de IT geredeneerd opnieuw in te richten en de bestaande waardeketens (theorie van Michael Porter) op te knippen en te integreren met andere waardeketens. Wat hebben bijvoorbeeld Blockbuster, HP en Warner Brothers met elkaar gemeen?

Recordbedrag Europese private equity, maar transparantie blijft uit

Het belang van private equity neemt zienderogen toe, maar inzicht en controle blijven uit. In de marge van het grote nieuwe berichtten diverse ochtendbladen vorige week over de enorme stijging in het kapitaal dat Europese private equity partijen in 2006 onder hun beheer hebben gekregen. Volgens onderzoek van brancheclub European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA) hebben deze investeerders vorig jaar voor meer dan € 112 miljard uit de markt opgehaald. Dit is 54% méér dan in het jaar ervoor.

Japanners organiseren innovatie en productie in eigen land

Japan heeft jarenlang voorop gelopen in het verplaatsen van productiecapaciteit van Japan naar lagelonenlanden in de Aziatische regio. Nu zijn er signalen dat deze trend aan het keren is en dat bedrijven er steeds vaker voor kiezen om in eigen land nieuwe producten te ontwikkelen en te produceren. Dat meldt het de Financiële Telegraaf gisteren op haar ” The Wall Street Journal” pagina. Een voorbode voor Europa?

Controleren of vertrouwen?

 Samenwerking wordt steeds complexer, en daarmee is de klus om het gedrag van medewerkers te controleren en te beheersen er bepaald niet eenvoudiger op geworden. CAO´s en personeelshandboeken worden dikker en dikker. Misschien is het wel tijd om te accepteren dat het vastleggen van gedetailleerde regels, wetten en voorschriften niet meer altijd haalbaar is. Dat het moet blijven bij een beperkte set van uitgangspunten, een basisfilosofie, waarbij mensen zelf bepalen hoe ze die in de praktijk invullen. Het beïnvloeden van gedrag van medewerkers kan echter ook op een andere manier dan door het opleggen van allerlei gedragsregels.   

Slow Management staat stil bij organiseren

De verschijning van (weer) een nieuw tijdschrift over management en organisatiekunde leidt bij mij gewoonlijk tot een gezond soort scepsis. Zit de wereld hier op te wachten? Zijn er niet al genoeg podia waarop managementhypes de wereld in gestuwd kunnen worden? Eerst zien en dan geloven dus. Zo ook bij het eerste nummer van het gloednieuwe tijdschrift Slow Management. In het geval van Slow Management zijn er echter genoeg ingrediënten aanwezig voor meer dan gemiddelde interesse!

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl