Pay attention, not tax

Afgelopen jaar werd het businessplan van VATfree.nl door de Summerschool Ondernemerschap (een initiatief van de ABN AMRO Bank en de VU) uitgeroepen tot winnaar. Directrice Joni Smeenk timmert hard aan de weg met haar innovatieve business. Haar bedrijf bemiddelt in de BTW teruggave voor buitenlandse toeristen en expats op een innovatieve manier: haar klanten worden gemachtigd om in te kopen voor VATfree.nl. Hoe werk dat precies in de praktijk?

Verantwoord ondernemen, kan dat wel?

Het Financiele Dagblad van afgelopen zaterdag kondigt het dinsdag te verschijnen duurzaamheidsakkoord van VNO-NCW, MKB Nederland en LTO Nederland aan. Verderop geeft MVO aan dat er drie redenen zijn voor bedrijven om verandwoord te ondernemen: het moet, het loont of men wil het zelf. Opvallend dat MVO voor deze zeer pragmatische insteek kiest, temeer omdat het de vraag is of verantwoord ondernemen wel kan op basis van wet of economische insteek. Een duurzaamheidsinstelling vraagt principiele keuzes. Vooraf een achttal vragen dat dinsdag de basis is voor de beoordeling van het duurzaamheidsakkoord. Aanvullingen en opmerkingen zijn welkom.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Eckart Wintzen over het celmodel als organisatieontwerp

‘Klein binnen groot’, de menselijke maat als uitgangspunt; kan dat of betreft het een romantisch achterhoedegevecht? De tendens in veel organisaties is meer regels, meer controles, meer staf en meer hierarchie. Traagheid, demotivatie en geleidelijke verloedering zijn het gevolg. Desondanks blijven meer bureaucratische organisatievormen onverminderd populair. Sterker nog: deze organisatievorm wordt in 90% van onze bedrijven en instellingen toegepast! Eén van de mensen die een moedige poging heeft gedaan een innovatief organisatieontwerp te ontwikkelen is Eckart Wintzen. Van zijn hand verscheen deze maand een boek over zijn ervaringen met het door hem ingevoerde “celmodel” in zijn toenmalige bedrijf BSO. Meer informatie en een selectie van enige interessante stukken uit het boek vindt u hier.

Wordt dit organisatieontwerp geaccepteerd en toegepast? Hier ligt een vraag die mij intrigeert. Het betreft hier immers een manier van innovatief organiseren die de nadelen van schaalvergroting kan ondervangen.

Vacatures

Programma manager Duurzaamheid (Zwolle)

De gemeente waar je komt te werken wilt zich voorbereiden op de energie transitie, klimaatverandering en het circulair zijn. De gemeente gaat aan de slag met de opgave uit het nationale (ontwerp) K... Bekijk alle vacatures

Advertorial

De aanbestedingspolitie komt steeds dichter bij

Afgelopen week pleitte Loek Hermans (voorzitter van MKB Nederland) voor een duidelijke rol voor de NMa bij nalevingvan de regels door de overheid bij aanbestedingen. Bedrijven moeten effectief kunnen optreden tegen aanbestedende diensten die in de fout gaan.

Wikinomics

Wie had tien jaar geleden kunnen vermoeden dat het ooit mogelijk zou zijn om met 75.000 actieve deelnemers van over de hele wereld samen te werken aan een kennisinfrastructuur bestaande uit 5,3 miljoen artikelen in meer dan 100 talen? Ik heb het natuurlijk over Wikipedia, de onmisbare toolbox voor zowat iedere internetter. Welke mogelijkheden bieden Wiki’s en andere Web 2.0 toepassingen voor het innovatief organiseren van ondernemingen?

Ondernemingsraad: de hervonden liefde voor een oude vlam

De strijd tegen het (buitenlandse) grootkapitaal in de vorm van activistische aandeelhouders en vijandige overnemers laat de oude ‘liefde’ tussen de medezeggenschap en het bestuur weer opbloeien. Helaas is deze hernieuwde aandacht voor de ondernemingsraad schone schijn. Het bastion van het geïnstitutionaliseerde overleg tussen werknemersvertegenwoordigers en leiding brokkelt af. Deels komt dit door doelbewuste maatregelen om de medezeggenschap bij internationale besluitvorming buiten spel te zetten.

De professional als trekpaard

 Sociale innovatie is volgens het NCSI, het Nederlands Centrum voor Sociale Innovatie, het systematisch verbeteren van de manieren van werken in organisaties. Dat kan door andere vormen van management in te zetten, meer gebruik te maken van flexibele organisatievormen en door slimmer werken zodat organisaties talenten beter benutten. Een belangrijke speler binnen organisaties is de zogenaamde professional. Professionals blijken zich in toenemende mate onbehaaglijk te voelen in hun functioneren.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl