Mistige Employability

Het lijkt zo vanzelfsprekend. Bedrijven en werknemers hebben wat gemeen als het gaat om employability: er is zelfs sprake an een win-win situatie. De werknemer ontwikkelt zich en het bedrijf maakt daar gebruik van. Als tegenprestatie helpt het bedrijf de werknemer zich te ontwikkelen. Was de praktijk maar zo mooi. Daar zien we vooral de problemen, maar wat doen we ermee? Werknemers die verwachten dat ze niet heel lang bij hun huidige bedrijf blijven, leveren mindere resultaten dan werknemers die verwachten dat ze nog lang bij hun huidige bedrijf opereren. Is employability wel gezond voor een bedrijf? Een warm pleidooi voor de termen werkzekerheid en employabilitybeleid.

De innovatieve organisatie volgens Moss Kanter

 In 1983 publiceerde Rosabeth Moss Kanter “the change masters”, een onderzoek naar innovatie in de VS. Het ging in die periode ronduit slecht met de Amerikaanse economie. Complete sectoren werden aan alle kanten door internationale concurrenten ingehaald en weggevaagd.

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

Samen werken, samen leven

Innovatief organiseren vraagt om een ambitieuze overheid. Om het in PvdA- Rawlsiaanse termen te zeggen: de overheid moet sensitief zijn voor de ambities van individuen in de gemeenschap. Die sensitiviteit bestaat uit het ondersteunen van, maar ook prikkelen van mensen en bedrijven om te vernieuwen, veranderen en verbeteren. Wat ziet het nieuwe kabinet als belangrijkste maatregelen?

Vacatures

Programma manager Duurzaamheid (Zwolle)

De gemeente waar je komt te werken wilt zich voorbereiden op de energie transitie, klimaatverandering en het circulair zijn. De gemeente gaat aan de slag met de opgave uit het nationale (ontwerp) K... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Waar moet het heen met de medezeggenschap (2)

Wat als we de medezeggenschap loskoppelen van het instituut ondernemingsraad? Dan kunnen we niet anders dan te starten bij de werknemer. Alle mogelijkheden voor andere vormen van participatie voor werknemers liggen open. Kunnen werknemers op het gebied van strategie en bedrijfsvoering voldoende inbrengen? Ja, maar werknemers zijn loyalere en strengere managers dan de managers zelf, dus het is de vraag welke medezeggenschap hier bereikt wordt. Denkt de werknemer dan nog aan zichzelf?

Flaters in aanbesteding leiden tot onveiligheid bij Arriva

Privatisering wordt vaak verkocht met de de slogan ‘meer kwaliteit voor een lagere prijs’. Zo ging het in de telecom- en energiesector en zo gaat het ook in het personenvervoer. Maar levert openbare aanbesteding van deze diensten wel op wat er wordt beloofd? Toen de province Noord-Brabant zijn tender uitschreef voor het busvervoer kon niemand nog vermoeden dat deze aanbesteding zou uitlopen op juridisch getouwtrek en een dienstregeling met afgekeurde bussen.

Innovatie: ontwerpen of inspireren

Hoe maakbaar is innovatie? Innovatie wordt binnen bedrijven vaak gezien als een te ontwerpen en te besturen proces, voorafgegaan door duidelijke keuzes door experts. In een interessant artikel stelt Koen Eising dat de belangrijkste factoren voor vernieuwing niet opgelegd of ingevoerd kunnnen worden. Het ‘innovatie-gen’ is verbonden met de diepste kern van organisaties. Hij verschaft vier voorbeelden van succesvolle, vernieuwende bedrijven. Deze bedrijven zien innoveren als een proces van voortdurend verbeteren en vernieuwen. Hoe gaat dat en waarom lukt dat bij deze bedrijven?

Innovatief organiseren: Werknemer wordt opdrachtnemer

Door de aantrekkende economie wordt het voor ondernemende werknemers steeds aantrekkelijker om voor zichzelf te beginnen. Dit is dan in de vorm van een eenmanszaak, ookwel een zelfstandige zonder personeel (ZZP) genoemd. De verhouding van werkgever en werknemer verandert ineens in die van opdrachtgever en opdrachtnemer. Geen rituele dansen meer met POP gesprekken aan het begin van het jaar, geen verrassingen meer over een salarisverhoging aan het einde van het jaar, mits al je targets zijn gehaald… Heerlijk!

Geen oprotpremie maar een flexinvestering

De baan voor het leven bestaat niet meer. Net zo min trouwens als de werkgever voor het leven. En de werkzoekende te veel vertrouwt op de massale pensionering van de babyboomgeneratie of de berg van onvervulde vacatures kan ook al bedrogen uitkomen. De arbeidsmarkt is dynamischer en flexibeler geworden, en dat betekent dat de moderne werknemer zich daarnaar zal moeten gedragen. In andere woorden: weerbaarheid via opleiding. Dat concludeert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

Driehonderd vrachtwagens per dag

Bij DAF Trucks zijn ze er van overtuigd dat het altijd beter kan. Eerder deze week maakte het Eindhovense bedrijf bekend dat het de komende jaren opnieuw fors gaat investeren in zijn fabrieken. Waar er nu nog 180 vrachtwagens per dag van de band af rollen, moeten dat er straks 300 worden. De successtory van DAF hangt samen met technisch vernuft, een kapitaalkrachtige moeder en bovenal een consistente managementfilosofie. Hoe sociaal innovatief is DAF?

Plezier? Of zweet des aanschijns?

 Vorige week had ik een afspraak bij het CNV. Terloops kwam daarbij plezier in het werk ter sprake, een van de thema´s van het CNV. Gevoelsmatig heb ik er moeite mee om werk met plezier te associëren. Zaterdag is mijn huishoudelijke dag. Dat houdt in opruimen, stoffen en stofzuigen en de wc schoonmaken. Ik vind dat niet plezierig om te doen.

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl