Innoveren doe je met klanten

De succesvolste innovaties van bedrijven zijn in overgrote meerderheid bedacht door de klanten! De kunst van het innoveren is de kunst van het klantencontact. Aldus Eric von Hippel, een professor aan het MIT in de VS. Von Hippel noemt dit “democratizing innovation”. In zijn boek met dezelfde titel beschrijft hij hoe dit werkt. In het bijzonder de ideeën van de “lead-users” blijken veel beter dan die van de eigen R&D of Marketing-unit.
U denkt misschien dat het bij innovatie vanuit de klant, gaat om allerlei aanpassingen van al bestaande produkten. En dat juist R&D komt met nieuwe produktlijnen. Dat blijkt niet te kloppen; het is net andersom. Zoek de innovatieve voorhoede bij uw klanten en u bent op de goede weg! Eric von Hippel heeft deze route uitgewerkt en voorzien van de nodige voorbeelden. U kunt zijn boek bij Amazon.com aanschaffen of alhier gratis downloaden.

Niet één werknemer gooit er met de pet naar

Binnen een jaar moeten minstens 1200 ex-werknemers van Nedcar en haar toeleveranciers weer aan het werk worden geholpen. Het speciaal opgerichte Mobiliteits Centrum Automotive (MCA) moet hier aan bijdragen. In MCA werken verschillende private en publieke partijen samen. Een initiatief dat navolging verdient!

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

schoonheid in organisaties

Onlangs verscheen mijn laatste boek ‘Schoonheid in organisaties. Op weg naar Estehtische Verantwoord Ondernemen (EVO)’ bij Eburon. Vanuit het IVA wil ik verder onderzoek doen naar esthetische aspecten van organisaties en arbeid. Wie heeft interesse of kent organsiaties die ik beslist eens moet bezoeken in dit kader?

Door: Steven de Groot

Vacatures

Programma manager Duurzaamheid (Zwolle)

De gemeente waar je komt te werken wilt zich voorbereiden op de energie transitie, klimaatverandering en het circulair zijn. De gemeente gaat aan de slag met de opgave uit het nationale (ontwerp) K... Bekijk alle vacatures

Advertorial

Een bonus voor een idee is een slecht idee, innovatief bezuinigen bestaat niet, maar de overheid innoveert tenminste

Op 29 november bezocht ik in Almere een speciale show van Paul de Leeuw voor innovatieve ambtenaren.

Drie dingen vielen op.

1. Ambtenaren die niet meer gewoon kunnen praten.

2. Een gemeente zegt innovatief te bezuinigen.

3. Binnen enkele overheden is creatief denken zo uitzonderlijk dat ambtenaren met een goed idee een prijs tot wel € 15.000 kunnen winnen.
Het goede nieuws is dat innovatie binnen de publieke sector op de agenda staat.

Succes met innovatie

Welke  bedrijven hebben succes met innovatie en hoe doen ze dat? Uit “Smart Spenders: The Global Innovation 1000” komen een paar frappante uitkomsten. Het geld dat in R&D gestopt wordt vertoont geen duidelijke relatie met het innovatieve succes van ondernemingen! Ook de omvang van het bedrijf of het aantal patenten dat het bedrijf vergaard heeft zijn niet echt belangrijk. Het gaat om andere zaken. Wat dan wel?

Wet op behoud van projectgekte

Hoe krijg je als grote overheidsorganisatie grip op de wet op behoud van projectgekte? Een recente omgevings-analyse van een getalenteerde projectmanager wijst uit dat de projecten in de organisatie als los zand aan elkaar hangen.

Oproep aan de organisatieadviseur: draag bij aan sociale innovatie

Op 16 november 2006 sprak Alexander Rinnooy Kan de Ernst Hijmanslezing uit. In zijn toespraak deed hij een oproep aan de organisatieadvieswereld om een bijdrage te leveren aan sociale innovatie. De lezing is nu integraal te beluisteren via de website van de Ooa. In dit artikel een korte samenvatting van hetgeen Rinnooy Kan te vertellen had.

(foto: Ernst Hijmans)

Kronkelige weg naar soepeler ontslagrecht

Het overleg tussen werkgevers en werknemers over een soepeler ontslagrecht is mislukt. Dat meldt het FD op 9 december jl. Dat betekent dat er voorlopig geen advies van de SER komt over een herziening van de ontslagregels in Nederland. Ook in de komende kabinetsformatie zullen er over dit onderwerp waarschijnlijk geen afspraken worden gemaakt.

Te koop: Rijnlands model

Het Rijnlandse bedrijfsmodel dreigt in rap tempo naar de vergetelheid te geraken. Vooral de grootschalige overnames van nationale kampioenen in noordwest Europa door buitenlandse ondernemingen draagt hieraan bij. Dat de wereld steeds Angelsaksischer wordt is een feit. Dat bedrijven daardoor in hun doelstellingen en drijfveren steeds meer op elkaar gaan lijken ook. Wat betekent dit alles voor sociale innovatie?

Hoera! De kerstpakketten zijn weer in aantocht.

Je kunt in het in Nederland zo gek niet bedenken of er is wel een stichting of belangenvereniging voor. Het mag dan ook niet verbazen dat ook het kerstpakket zich in de warme belangstelling van een voorlichtingsbureau mag laven. En met succes, want er worden dit jaar 4,7 miljoen oer-Hollandse pakketjes onder de kerstboom bezorgd.  

Meest recente berichten

Recente reacties

Archief

Categorieën

Meta

Tweets about innovatieforganiseren.nl